تبلیغات
وبلاگ عاشقانه | جملات عاشقانه و عارفانه | جوک | اس ام اس - 7آبان زاد روز بزرگ مرد تاریخ کوروش کبیر


هفتم آبان روز کورش بزرگ

در چنین روزی، کورش بزرگ پس از گشودن دروازه‌ی شهر بابل، اندر آن

شهر بزرگ و با شکوه و بسیار کهن شد.

مردم بابل گمان می کردند که اکنون با چپاول و کشتار و دست درازی به جان و

دارایی و زنانشان روبرو خواهند شد و سپس فرمانروایی

زورگو و ستمگر بر آنان شهریاری خواهد کرد ولی کورش بزرگ و سربازانش

نه تنها چنین نکردند بلکه کورش فرمان آزادی و برابری داد.

روزکوروش بزرگ درهرجای ایران زمین وکره خاکی زمین گرامی میداریم

ما فرزندان کوروش بزرگ هستیم

برچسب ها: عاشقانه، جوک، جملات عاشقانه، جملات فلسفی، عشق، لاو، طنز،

تاریخ : جمعه 22 اسفند 1393 | نویسنده : دختر تنها | نظرات