تبلیغات
وبلاگ عاشقانه | جملات عاشقانه و عارفانه | جوک | اس ام اس - زمستان

زمستان

 

 

سلامت را نخواهند گفت پاسخ

 

سرها درگریبان است

 

كسی سر بر نیارد كرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.

 

نگه جز پیش پا را دید،نتواند ،

 

كه ره تارك و لغزان است .

 

وگر دست محبت سوی كس یازی،

 

به اكراه آورد دست از بغل بیرون ،

 

كه سرما سخت سوزان است .

 

نفس ،كز گرمگاه سینه می آید برو.ن فابری شود تاریك.

 

چو دیوار ایستد پیش چشمانت .

 

 

نفس كاینست ،پس دیگر چه داری چشم

 

 

زچشم دوستان دور یانزدیك؟

 

مسیحای جوان مرد من !ای ترسای پیر ِپیرهن چركین !

 

هوا بس ناجوان مردانه سردست....آی

.

دمت گرمو سرت خوش باد !سلامم را تو پاسخ گوی ،در

 

 بگشای !

 

منم من میهمان هر شبت ،لولی وش مغموم .

 

 

منم من سنگ تیپا خور ده ی رنجور .

 

 

منم ،دشنام پست آفرینش ،نغمه ی ناجور .

 

 

نه از رومم ،نه از زنگم،همان بیرنگ بی رنگم .

 

 

بیا بگشای در ،بگشای، دل تنگم .

 

 

حریفا !میزبانا!میهمان سال و ماهت  پشت در چونم موج

 

 می لرزد

 

تگرگی نیست ،مرگی نیست .

 

 

صدایی گر شنیدی ،صحبت سرما و دندان است .

 

 

من امشب آمد ستم وام بگذارم .

 

 

حسلبت را كنار جام بگذارم .

 

 

چه می گویی كه بی گه شد ،سحر شد ،بامداد آمد ؟

 

 

فریبت می دهد ،بر آسمان  این سرخی بعد از سحر گه

 

 

 نیست .

 

 

حریفا !گوش سرما بر ده است ا این ،یادگار سیلی  سرد

 

 

 زمستان است .

 

وقندیل سپهر تنگ میدان .مرده یا زنده.

 

،به تابوت  ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ،پنهان است

 

 

حریفا !رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یكسان

 

 

 است.

 

 

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت .

 

 

هوا دلگیر ،درها بسته ،سر ها در گریبان ،دستها پنهان ،

 

 

 

نفسها ابر ،دلها خسته و غمگین ،

 

درختها اسكلت های بلور آجین ،

 

زمبن دلمرده ، سقف آسمان كوتاه ،غبا ر آلود مهر و ماه ،

 

 

زمستان است.

 

مهدی اخوان ثالث . تهران  _دی


برچسب ها: عاشقانه، جوک، جملات عاشقانه، جملات فلسفی، عشق، لاو، طنز،

تاریخ : پنجشنبه 21 اسفند 1393 | نویسنده : دختر تنها | نظرات